Opleidingen

Werkwijze

Doorgaans verzorgen wij onze opleidingen en trainingen voor groepen van vier tot acht deelnemers. De deelnemers oefenen de lesstof zelfstandig waarbij de moeilijkheidsgraad individueel wordt opgevoerd. Daar waar de opleider/ trainer dit nodig acht ontvangt de deelnemer extra lesstof welke tijdens lestijd of thuis geoefend kan worden. Op deze wijze kunnen wij iedere deelnemer de individuele aandacht schenken die hij nodig heeft zonder dat dit ten koste gaat van de tijd en inzet van de andere deelnemers. Hiernaast verzorgen wij maatwerk- en privé opleidingen.


Doceren

Onze opleidingen en trainingen vinden voornamelijk plaats op de leslocatie te Leerdam. Hier kunnen wij beschikken over een smartboard waarop met behulp van een scala van meer dan 80 presentaties en applicaties de lesstof aan de cursisten wordt verstrekt. Deze hoeveelheid presentaties stelt de opleider in staat de lesstof aan te passen aan de samenstelling van de klas. Hiernaast kan het bord ook als whiteboard gebruikt worden. Aan het einde van de lesdag worden de aantekeningen die op het digitale whiteboard gemaakt zijn omgezet naar pdf formaat en per email aan de deelnemer verstrekt.

Oefenen

Tijdens de les wordt de kennisopname van de deelnemers per onderwerp getoetst aan de hand van digitale "lestoetsen". Per vraag kan de deelnemer direct zien of hij de kennis voldoende beheerst. Als de deelnemer alle bij de opleiding behorende lestoetsen heeft gemaakt wordt de opgedane kennis getoetst aan de hand van in moeilijkheidsgraad oplopende digitale kennistoetsen.


Online ondersteuning

Indien de deelnemer thuis nog een bepaald onderwerp wil nalezen is dat mogelijk door met een klassikaal verstrekte code in te loggen op een afgeschermd deel van deze website. De belangrijkste onderdelen van de lesdag zijn hier per onderwerp in lestaken samengevat. Iedere lestaak wordt afgesloten met een diagnostische lestoets. Voor de WBU/ WBO taak wordt hier de mogenlijkheid geboden om online te oefenen met casusmateriaal.

Hiernaast wordt de deelnemer in het nieuwe lesjaar de mogelijkheid geboden om in te loggen op zijn persoonlijke profiel in de toetstrainer. Deze toetstrainer bevat meerdere diagnostische toetsen welke vergelijkbaar zijn met de kennistoetsen.

Naslagwerken


Als extra ondersteuning bieden wij (digitaal) naslagwerken aan. De deelnemer dient zichzelf hiervoor aan te melden. Het voordeel van deze service is dat het naslagwerk altijd up- to-date is. Hiernaast wordt er ook fors bespaard op papier, wat weer ten goede komt aan het millieu. De volgende titels zijn op dit moment beschikbaar:

Naast onze "standaard" naslagwerken verschijnen er ook maatwerk naslagwerken welke op verzoek en vaak samen met de opdrachtgever worden geschreven. Enkele verschenen titels zijn:

Spreekt onze werkwijze u aan, of heeft u behoefte aan informatie? 


Stuur dan een email naar info@railsave.nl. 

Examens kunt u aanvragen bij het bureau voor toetsing en certificering Een overzicht van examens vindt u door op de knop "examenoverzicht Railcenter" te klikken. U verlaat hierna deze website.