vakdag2020

Kennistoets Vakdag 2020

Website ©2019 SAVE B.V.

 
 
 
De plaatselijke snelheid mag niet hoger zijn dan 120 km/u
De plaatselijke snelheid mag niet hoger zijn dan 140km/u
De plaatselijke snelheid mag niet hoger zijn dan 160 km/u
De activiteit mag niet langer duren dan 2 minuten
De activiteit mag niet langer duren dan 4 minuten
Er mag tijdens de duur van de activiteit naar verwachting maximaal 1 trein de werkplek passeren
Er mogen tijdens de duur van de activiteit naar verwachting maximaal 2 treinen de werkplek passeren
 
 
Ja
Nee
 
Ja, dit mag. Voor sneeuwruimen wordt een uitzondering gemaakt en mag men in zone A werken.Zowel de veiligheidsman als de grenswachter zijn verplicht te waarschuwen voor treinen op het nevenspoor
Nee. Dit mag niet. Indien men de gevarenzone op het perron moet betreden dient men de veiligheidstraining en toets VTOS te hebben gevolgd.
 
Ja, om deze reden heeft hij een dagpas ontvangen.
Nee. Deze persoon moet altijd begeleid worden door een Veiligheid Verantwoordelijk Functionaris.
Nee. Deze persoon moet begeleid worden door een persoon die in het bezit is van een DVP-pas.
 
Ja. Bij werkzaamheden achter een Fysieke Afscherming dient altijd een grenswachter aanwezig te zijn om toezicht te houden op de veiligheidsmaatregelen.
Nee. Bij werkzaamheden achter een Fysieke Afscherming hoeft geen grenswachter gesteld te worden.
 
Ja. Als de trein net voorbij is hebben we 30 seconden de tijd om over te steken.
Ja. Als er nog een trein nadert zal de TAWA ook de sirene weer laten klinken
Nee. De TAWA geeft aan dat er al weer een trein nadert. Het oversteken van het spoor is nu niet veilig.
 
Dit mag alleen als men binnen 25 meter van de overwegplaten blijft.
Dit mag niet.
 
 
 
De LWB
De TRDL
 
De LWB
De LLV
De WBU
 
A: Nee. Fietsen op ProRail terrein is alleen toegestaan op bestrate weggedeelten.
B: Ja. Men dient wel de rode verlichting af te plakken en de reflector van de fiets af te halen.
 
A: Het voertuig dient buiten de gevarenzone en zone B te blijven en mag geen verlichting voeren en het pad dient breed genoeg te zijn voor het voertuig.
B: Het voertuig dient minimaal 1,5m van de dichtstbijzijnde spoorstaaf te blijven en het pad dient breed genoeg te zijn voor het voertuig.
 
 
Ja. Dit mag.
Nee. Werkzaamheden met een veiligheidsman mogen niet repeterend worden uitgevoerd.
 
Aan de hand van het zakkaartje communicatie.
Aan de hand van het zakkaartje Life Saving Rules.
Aan de hand van een LMRA (laatste minuut risico analyse).